Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu

TÜRKİYE AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI PLATFORMU

Afet Risklerinin Azaltılması Platformları, Hyogo Çerçeve Eylem Planında kurulması önerilen ve afet risklerinin azaltılması amaçlanan Sendai Çerçeve Belgesinde de tekrar vurgulanan önemli bir oluşumdur.

Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu, afet ve acil durumlara ilişkin olarak ülke düzeyinde;

  • Tehlikelerin önlenmesini,
  • Toplumun afetlere duyarlılığının artırılmasını,
  • Risk azaltma çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasını,
  • Risk azaltmanın her düzeyde plan, politika ve programlara entegrasyonunu sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca platform çok paydaşlı yapısıyla toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerilerini dikkate alıyor.