ARAS

Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS)

AFAD, afet duyarlılık ve tehlike haritalarının daha kolay ve hızlı bir şekilde, doğruya en yakın olarak hazırlanması, aynı platformda tutulması ve paylaşılması amacıyla web tabanlı Afet Risk Azaltma Sistemi’ni (ARAS) kurdu.


Afete Duyarlı Mekansal Planlama ve Yapılaşma

ARAS;

309 teknik personelin araziden topladığı 33.495 heyelan, 4.544 kaya düşmesi, 836 çığ envanterinden 9 farklı istatiksel modelini kullanarak Duyarlılık ve Tehlike Haritaları, tehlikeli madde taşımacılığı için ise Risk Haritaları oluşturulabiliyor.

Afet öncesi tehlike ve risklerin bilimsel ve gerçeğe en yakın belirlenmesi ile bu risklere karşı gerekli tedbirlerin daha hızlı alınması sağlanıyor.

Bilgiye Hızlı Ulaşım ve Paylaşım

Sistem, yerel ve ulusal ölçekli planlarda kullanılacak olan tehlike ve risk haritalarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecek şekilde tasarlandı. Sistem üzerinden istenilen konumdaki afet verileri güncel olarak alınabiliyor.