Tatbikatlar

Tatbikatlar

AFAD; afet ve acil durum yönetiminde esneklik sağlanması, kendi kendine yetebilirliğin ölçülmesi, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, plan ve prosedürlerin uygulanabilirliğinin görülmesi, öğrenme ve güncelleme amacıyla afet ve acil durum tatbikatları düzenliyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bakanlık, Kurum-Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla il düzeyi, bölgesel düzey ve ulusal düzeyde tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

Sadece 2019 yılı içersinde 81 ilde;

  • 75 il düzeyi,
  • 13 bölgesel düzey ve
  • 1 ulusal düzey tatbikatın gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

TAMP kapsamında gerçekleştirilen tatbikatlarda arama kurtarma, sağlık, beslenme, barınma, enerji, altyapı, psiko-sosyal destek gibi 26 hizmet grubunun faaliyetleri test ediliyor.

Ayrıca illerde farkındalığı artırmak, intikal ve karar alma sürecinde refleksleri geliştirmek amacıyla habersiz tatbikatlar da gerçekleştiriliyor.