HEYELAN

HEYELANLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

HEYELANLARDAN KORUNMA VE ZARARLARININ AZALTILMASI

HEYELANA KARŞI DUYARLI ALANLAR NERELERDİR?

 • Eski heyelan bölgeleri
 • Doğal yamaçların üst ve topuk kesimleri
 • Eski dolguların üst ve topuk kesimleri
 • Çok dik ve derin yamaçların üst ve topuk kesimleri
 • Atık sistemlerinin kullanıldığı ve yerleşimin geliştiği tepelik alanlar

HEYELAN AÇISINDAN GÜVENLİ ALANLAR NERELERDİR?

 • Geçmişte herhangi bir hareketin meydana gelmediği sert ve masif kayaların oluşturduğu yamaçlar
 • Yamaç eğiminde ani değişimlerin gözlenmediği nispeten düşük eğimli araziler
 • Burun şeklinde çıkıntılı sırtların üstü veya çevresi

HEYELAN TEHLİKESİNDEN KUŞKU DUYULDUĞUNDA NE YAPILMALI?

 • Derhal yerel yönetimle temasa geçilmelidir.
 • Heyelandan etkilenebilecek çevre bilgilendirilmelidir.
 • Yapılar boşaltılmalıdır.

HEYELAN ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

KAPALI ALANDAYSANIZ;

 • Binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktiniz yoksa içeride kalın
 • Sağlam eşyaların altında ve ya yanında hayat üçgeni oluşturarak ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketini uygulayın.

AÇIK ALANDAYSANIZ;

 • Tehlike anında heyelan veya çamur akıntısının yolundan uzak durarak hemen mümkün olduğu kadar yükseklere doğru uzaklaşın ve çevrenizde yaşayan insanları toprak kaymasına karşı uyarın.
 • Çamur ve moloz akmasından kaçabilecek zamanınız veya etrafınızda arkasına saklanacağınız sağlam bir yapı yoksa ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile başınızı ve boynunuzu koruyun.
 • HEYELAN SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
 • Her şeyden önce güvencede olduğunuzdan emin olun. Gerekiyorsa tehlikeli bölgeden uzaklaşarak kendinizi güvenceye alın.
 • Yakınınızda bulunan elektrik, gaz ve su kaynaklarını hemen kapatın. Çevrenizde gaz kaçağı olmadığından emin olana kadar bulunduğunuz yeri kibrit veya diğer yanıcı maddeler ve ya elektrikli aletlerle aydınlatmaya çalışmayın. Fener kulanın.
 • Çevrenizde yaralı veya yardıma muhtaç kişiler varsa, yangın ve yeni bir heyelan gibi bir tehlike yoksa onları yerlerinden oynatmayın.
 • Tehlikeli duvarlar, çatılar ve bacalara karşı çevrenizdekileri uyarın ve bunların etrafında dolaşmayın.
 • Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.
 • Cadde ve sokakların acil yardım araçları için boş bırakın.
 • Eşya almak için zarar görmüş binalara girmeyin.

HEYELANLARIN ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİ KONUSUNDAKİ SORUMLULUKLAR

BİREYLERİN SORUMLULUKLARI

 • Yaşanılan bölgedeki potansiyel jeolojik afetler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Heyelan açısından sorunlu alanlarla ilgili olarak yerbilimcilere ve mühendislere danışmak,
 • Dik yamaçların topuk kesiminde desteği kaldırıcı kazı işlemlerinden ve dik yamaçların kenarında veya tabanında yapı inşasından kaçınmak, ayrıca eğimi fazla yamaçların üzerine dolgu malzemesi dökmemek,
 • Arazi satın alınmasından, arazi paylaşımından ve inşaat işlemlerinden önce ilgili kurum ve kuruluşlardan konuyla ilgili bilgi almak ve buna göre karar vermek.

YEREL YÖNETİMLER VE TEKNİK ELEMANLARIN SORUMLULUKLARI

 • Yerleşim alanlarında yeteri kadar yerbilimleri ve mühendislik araştırmaları yapılmalıdır.
 • Yerel yönetimler yeni yerleşim alanlarını belirlerken arazi çalışmaları ve değerlendirmeler yaptırarak, heyelana ve diğer afetlere maruz kalmış ve afetlerin beklenebilecek alanların belirlenmesiyle hazırlanacak duyarlılık haritaları yaptırmalı, bu haritalar aracılığıyla mühendislere, kent planlamacılarına yüksek riske sahip alanlardan kaçınılması konusunda veriler sunulmalıdır.